"AS" Studio Reklamy & Drukarnia

Koperty firmowe


Ko­per­ty firmowe z nadrukiem    

 

Ko­per­ty ze zna­kiem fir­mo­wym w połączeniu z papierem firmowym są podstawą w identyfikacji wizualnej firmy i sta­no­wią przy­kład dba­nia o naj­drob­niej­szy de­tal, bo to one ja­ko pierw­sze są za­uwa­ża­ne przez Two­je­go Klien­ta. Jeżeli podchodzisz do swojej firmy poważnie  w każdym jej aspekcie to koniecznie musisz posiadać ten rodzaj reklamy w swoim asortymencie.

 

Zalety i możliwości:

  • na­druk na ko­per­tach sa­mo­kle­ją­cych,
  • nadruk na kopertach z pa­skiem HK,
  • na­dru­k na ko­per­tach o roz­mia­rach: C4, C5, DL i DL z okienkiem
     
Ze względu na różnorodność kopert oraz wielkość zamówienia - wycenę zawsze przygotowujemy INDYWIDUALNIE!

ZAPRASZAMY